Mojob سرویس بازارکار مشاغل

Mmofiaz سرویسی کامل هوشمند و مبتنی بر قوانین و روابط سازمانی را جهت ایجاد بازار کار در دهکده الکترونیکی ارائه داده است. اتمام فاز آخر این سرویس گسترده در روزهای آتی انجام خواهد شد. با استفاده از سرویس موجاب، می توانید با افراد خبره در هر زمینه ای ارتباط برقرار کرده و علاوه بر مشورت با اعضای حاضر در آن شغل، جلسه ای مجازی را با آنها برقرار کنید و از شرکت در این دهکده لذت ببرید. با ما همراه باشید

در ادامه روش کار با این سرویس بطور کلی بیان شده است. لینک این سرویس پس از ارائه در همین صفحه قرار خواهد گرفت.

مرحله اول : ثبت نام

ابتدا باید افراد در این سرویس ثبت نام کنند. عضویت در این سرویس به 2 صورت ثبت می شود.
1: فرد، متقاضی عضویت در بخش مشاغل موجاب باشد. در این حالت، شخص در بخش بازار کار موجاب تحت عنوان یکی از مشاغل و با درجه بندی مهارت عضو می شود و صفحه ای برای درج مشخصات و ارائه رزومه کاری و راه هایی برای ایجاد جلسات مجازی به فرد واگذار می شود. 2: فرد، به دنبال عضویت برای مشاوره و یا برقراری ارتباط با افراد خبره در مشاغل مختلف می باشد.شبکه های اجتماعی؟

مرحله 2 : اجرا

بیشتر بخوانید
admin نوامبر 16, 2018 0 نظر