مرجع کتاب های الکترونیکی

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

headjs - jquery - Bootstrap

Back-End

php 7

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
admin فوریه 1, 2020 0 نظر

سامانه داده های مالی Risklab

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

jquery - bootstrap

Back-End

asp.net

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
admin نوامبر 16, 2018 0 نظر

پرتال ساخت و مدیریت رویدادها

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

jquery - bootstrap

Back-End

php 7

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
admin نوامبر 16, 2018 0 نظر

وبسایت تبلیغاتی دکتر حسن روحانی

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

css Pixel Ratio - jquery

Back-End

php

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
admin نوامبر 16, 2018 0 نظر