سامانه داده های مالی Risklab

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

jquery - bootstrap

Back-End

asp.net

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
admin نوامبر 16, 2018 0 نظر