اولین Api مارکت ایران

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

jquery - Bootstrap - reactjs

Back-End

laravel - php

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
faezeh ژوئن 17, 2020 0 نظر

شرکت تولیدی صادراتی فرشینه

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

jquery - Bootstrap

Back-End

Cms prestashop

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
faezeh ژوئن 17, 2020 0 نظر

وبسایت تولید و ارائه خدمات ویژه

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

jquery - bootstrap - Fancybax

Back-End

cms joomla

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
admin فوریه 3, 2020 0 نظر

وبسایت صنعت آبکاری طلا و نقره

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

froogaloop.js - Selectivizr

Back-End

cms wordpress

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
admin فوریه 1, 2020 0 نظر

وبسایت انگلیسی سیستم تصفیه هوا

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

jquery - bootstrap - Flicker.js

Back-End

cms wordpress

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
admin فوریه 1, 2020 0 نظر

وبسایت تولید و واردات سیستم تصفیه هوا

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

jquery - bootstrap - Flicker.js

Back-End

cms wordpress

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
admin فوریه 1, 2020 0 نظر

فروشگاه اینترنتی ابروباد مارکت

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

jquery - bootstrap

Back-End

cms wordpress - php 7

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
admin فوریه 1, 2020 0 نظر

مرجع کتاب های فمینیسم اسلامی

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

bootstrap - jquery - modernizr

Back-End

php - opencart

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
admin فوریه 1, 2020 0 نظر

مرجع کتاب های الکترونیکی

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

headjs - jquery - Bootstrap

Back-End

php 7

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
admin فوریه 1, 2020 0 نظر

فروشگاه آنلاین قطعات یدکی

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

jquery - Bootstrap

Back-End

Cms prestashop

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
admin فوریه 1, 2020 0 نظر