سامانه داده های مالی Risklab

ویژگی های طراحی

Front-End

jquery - bootstrap

Back-End

asp.net

Web-Server

Cpanel

بیشتر بخوانید
admin نوامبر 16, 2018 0 نظر

پرتال ساخت و مدیریت رویدادها

ویژگی های طراحی

Front-End

jquery - bootstrap

Back-End

php 7

Web-Server

Cpanel

بیشتر بخوانید
admin نوامبر 16, 2018 0 نظر