اطلاعات شخصی مهندس فائزه دوستی در سال 1394 مدرک کاردانی خود را در رشته فناوری

محسن محمودی

Team Leader & Full-Stack
اطلاعات شخصی مهندس محسن محمودی در سال 1393 مدرک کاردانی خود را در رشته نرم افزار