وبسایت تولید و ارائه خدمات ویژه

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

jquery - bootstrap - Fancybax

Back-End

cms joomla

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
admin فوریه 3, 2020 0 نظر

وبسایت صنعت آبکاری طلا و نقره

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

froogaloop.js - Selectivizr

Back-End

cms wordpress

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
admin فوریه 1, 2020 0 نظر

وبسایت انگلیسی سیستم تصفیه هوا

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

jquery - bootstrap - Flicker.js

Back-End

cms wordpress

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
admin فوریه 1, 2020 0 نظر

وبسایت تولید و واردات سیستم تصفیه هوا

تکنولوژی های مورد استفاده

Front-End

jquery - bootstrap - Flicker.js

Back-End

cms wordpress

Web-Server

Cpanel

نمونه صفحات…

بیشتر بخوانید
admin فوریه 1, 2020 0 نظر